Skatteministeriet
28. oktober 2010

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2011

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2011 udgør 7,0 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2011

Oktober 2010

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26/10/2009), opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har den 24. juni 2010 tiltrådt aktstykke nr. 163 af 17. juni 2010 fra Finansministeriet, hvorved der ved beregning af loftet for grundskyld for 2011 anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2010-2011 på 5,0 pct. Reguleringsprocenten for 2011 udgør herefter 7 pct.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reguleringsprocent 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0

 

1) Lov nr. 1047 af 17. december 2002 (åbner i nyt vidue)