Skatteministeriet
Kommunal beskatning 3. juli 2006

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2007

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2007 udgør 4,7 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2007

Juli 2006

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006), opgøres regulerings­procenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har tiltrådt aktstykke nr. 189 af 14. juni 2006 fra Finansministeriet, hvormed det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for 2007, fastsættes til 1,7 pct. Reguleringsprocenten for 2007 udgør herefter 4,7 pct.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld
År 2003 2004 2005 2006 2007    
Reguleringsprocent 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7    

 

1) Lov nr. 1047 af 17. december 2002 (åbner i nyt vidue)