Skatteministeriet
Kommunal beskatning 18. juli 2005

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2006

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2006 udgør 5,5 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2006

Juli 2005

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grundlaget for den kommunale og amtskommunale grundskyld1). Herefter kan beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003), opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har tiltrådt aktstykke nr. 195 af 15. juni 2005 fra Finansministeriet, hvormed det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for 2006, fastsættes til 2,5 pct. Reguleringsprocenten for 2006 udgør herefter 5,5 pct.

1) Lov nr. 1047 af 17. december 2002 (åbner i nyt vidue)