Skatteministeriet
Kommunal beskatning 10. august 2004

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2005

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2005 udgør 6,5 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2005

August 2004

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregningsgrundlaget for den kommunale og amtskommunale grundskyld1). Herefter kan beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003), opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har den 24. juni 2004 tiltrådt aktstykke 180 fra Finansministeriet, hvormed det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for 2005, fastsættes til 3,5 pct. Reguleringsprocenten for 2005 udgør herefter 6,5 pct.

1) Lov nr. 1047 af 17. december 2002 (åbner i nyt vidue)