Skatteministeriet
Kommunal beskatning 25. august 2003

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2004

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2004 udgør 5,1 pct.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2004

August 2003

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregningsgrundlaget for den kommunale og amtskommunale grundskyld 1). Herefter kan beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års af-giftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (ejendomsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000 med senere ændringer, opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Finansudvalget har den 25. juni 2003 tiltrådt aktstykke 185 fra Finansministeriet, hvormed det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for 2004, fastsættes til 2,1 pct. Reguleringsprocenten for 2004 udgør herefter 5,1 pct.

1) Lov nr. 1047 af 17. december 2002 (åbner i nyt vidue)