Skatteadministration

Dokumentation af regnemetoder om skatteadministration mv.

Fold punkterne ud nedenfor for at læse mere om de regnemetoder, der er brugt.

  • Effektanalyse af skattekontrol

    Rapporten fra 2022 præsenterer skøn for, hvor meget regelefterlevelsen kan forbedres i form af højere kontrolopkrævninger, hvis skattekontrollen udvides med flere årsværk, og hvordan det vil påvirke de offentlige finanser. Desuden beskrives det, hvordan skattekontrol kan analyseres i et samfundsøkonomisk perspektiv.

    Læs mere om effekterne ved skattekontrol på regelefterlevelsen

  • Skattegab og offentlige finanser

    Rapporten fra 2018 beskriver sammenhængen mellem ressourcer til skatteforvaltningen, skattegabet og de offentlige finanser. Skattegabet udtrykker den skat, der af forskellige årsager ikke afregnes i henhold til lovgivningen. Der findes i dag hovedsageligt to opgørelser af det danske skattegab, som har forskellige formål og bygger på forskellige definitioner og metoder.

    Læs mere om skattegab og offentlige finanser