Selskabs- og erhvervsskatter

Dokumentation af regnemetoder om bl.a. selskabsskat og virksomhedsskat.

Fold punkterne ud nedenfor for at læse mere om de regnemetoder, der er brugt.

 • SIA - Skatteministeriets model for InvesteringsAdfærd

  Skatteministeriets model for InvesteringsAdfærd (SIA) er en generel ligevægtsmodel, som er bygget til at kunne foretage analyser og vurderinger af de langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser ved potentielle ændringer i kapitalbeskatningen.

  Læs mere om SIA

 • Selskabsbeskatningen i Danmark

  I kapitel 3 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 bliver der bl.a. redegjort for, at selskabsskatten har betydning for det økonomiske incitament til at investere, starte egen virksomhed og foretage forskning og udvikling mv.

  Det indebærer samfundsøkonomiske omkostninger i form af lavere produktivitet, lønninger og velstand. Særordninger, der begunstiger specifikke typer af investeringer og brancher, indebærer risiko for, at arbejdskraft og kapital anvendes i lavproduktive brancher, men kan dog retfærdiggøres, hvis de ligesom forskning og udvikling er forbundet med positive eksternaliteter.

  Læs kapitel 3 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 om selskabsbeskatningen i Danmark