Regnemetoder

Generelle regnemetoder

Tværgående regnemetoder, som bliver brugt på flere skatte- og afgiftsområder.

Personskatter

Regnemetoder om indkomstskatter, skat på kapitalindkomst, BoligJobordningen og beskatning af pensionsordninger.

Ejendomsbeskatning

Regnemetoder om ejendomsbeskatning, herunder ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Afgifter

Regnemetoder om moms og afgifter, herunder om punktafgifter, grænsehandel, energibeskatning, grønne afgifter og beskatning af motorkøretøjer.

Selskabs- og erhvervsskatter

Regnemetoder om bl.a. selskabsskat og virksomhedsskat.

Skatteadministration

Regnemetoder om skatteadministration, herunder om skattekontrol og skattegab.

Publikationer om metode

Genveje til alle udgaver af Skatteøkonomisk Redegørelse og alle artikler i tidsskriftet Skaτ i 2000-2008.