Skatteministeriet

Skatteberegning

Hvor høj er topskattegrænsen for i år og næste år? Hvordan beregnes personskatten? Hvilke skattesatser er gældende? Hvordan er beskatningsgrundlagene for sundhedsbidraget, bund- og topskatten? Hvad er det skrå skatteloft, og hvordan beregnes nedslaget? Hvordan reguleres indkomsterne til brug for forskudsregistreringen?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

Skatteberegningen har i de sidste mange år været præget af, at der i forbindelse med gennemførelsen af skattereformer og skatteomlægninger er vedtaget nye regler med tilhørende flerårige indfasnings- og overgangsordninger, således at skattesatser og sammensætningen af beskatningsgrundlagene typisk har ændret sig fra år til år.

Har du brug for at vide, hvad der netop nu er gældende regler for beregningen af indkomstskatten og arbejdsmarkedsbidraget, finder du oplysningerne på siderne under Skatteberegning. På siderne finder du også alle beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20 - bl.a. beskæftigelsesfradraget, personfradraget og topskattegrænsen.

27. juni 2007

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2006-2007

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006 og 2007, der reguleres efter personskattelovens § 20

Skatteberegning 29. august 2006

Regulering af beløbsgrænser i 2007

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2007

Skatteberegning 28. marts 2006

Sundhedsbidrag - faktablad

Skatteberegning Fakta om sundhedsbidrag. Fra 2007 indføres et sundhedsbidrag til delvis erstatning for den hidtidige amtsskat

Skatteberegning 28. marts 2006

Sundhedsbidrag - skatteberegningseksempel

Skatteberegning Eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidrag

Skatteberegning 1. januar 2006

Aktiebeskatning - eksempler på de nye regler fra 2006

Aktionærbeskatning Spørgsmål og svar om de nye aktiebeskatningsregler belyst ved en række illustrative eksempler

Skatteberegning 1. januar 2006

Forskud 1998-2006 - trækprocent og skattekortfradrag

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget for årene 1998-2006

29. august 2005

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2005-2006

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2005 og 2006, der reguleres efter personskattelovens § 20.

Skatteberegning 29. august 2005

Regulering af beløbsgrænser i 2006

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006

31. august 2004

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2004-2005

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2004 og 2005, der reguleres efter personskattelovens § 20.

Skatteberegning 31. august 2004

Regulering af beløbsgrænser i 2005

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2005

31. december 2003

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2003-2004

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2003 og 2004, der reguleres efter personskattelovens § 20

24. september 2003

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år

Skattehistorik Artikel om "Skatteberegningsreglerne gennem 100 år" gengivet fra særnummeret af tidsskriftet SR-Skat 03/2003, "Statsskattelovens 100 års Jubilæum"

Skatteberegning 19. august 2003

Regulering af beløbsgrænser i 2004

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2004

31. december 2002

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2002-2003

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2002 og 2003, der reguleres efter personskattelovens § 20

Skatteberegning 31. december 2002

Regulering af beløbsgrænser i 2003

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2003

Skatteberegning 1. maj 2002

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skattehistorik Historisk belysning af skatteberegningsreglerne fra før kildeskatten til 2002

Skatteberegning 31. december 2001

Regulering af beløbsgrænser i 2002

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2002

31. december 2001

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2001-2002

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2001 og 2002, der reguleres efter personskattelovens § 20

Skatteberegning 1. november 2001

Kommuneskatteændringer og det skrå skatteloft - beregningseksempel

Skatteloft Eksempler på samspillet mellem kommuneskatteændringer og nedslaget efter det skrå skatteloft

Skatteberegning 31. december 2000

Regulering af beløbsgrænser i 2001

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2001

31. december 2000

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2000-2001

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2000 og 2001, der reguleres efter personskattelovens § 20

31. december 1999

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1999-2000

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1999 og 2000, der reguleres efter personskattelovens § 20

Skatteberegning 31. december 1999

Regulering af beløbsgrænser i 2000

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2000

1. januar 1999

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1998-1999

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1998 og 1999, der reguleres efter personskattelovens § 20

Skatteberegning 1. januar 1999

Regulering af beløbsgrænser i 1999

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1999