Skatteministeriet
Skatteberegning 28. marts 2006

Sundhedsbidrag - skatteberegningseksempel

Skatteberegning Eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidrag

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Sundhedsbidrag - skatteberegningseksempel

Skatten før og efter indførelse af sundhedsbidrag

Sundhedsbidraget skal beregnes på helt samme beskatningsgrundlag som indkomstskatten til amtskommunen - den skattepligtige indkomst. Af følgende eksempel kan man se, at når den resterende del af amtsskatten tilfalder kommunen, bliver skatten den samme før og efter indførelsen af sundhedsbidraget. Heller ikke skatteloftsnedslaget ændres.

Eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidraget
Ugift skatteyder
Indkomster og fradrag:
    Kr. Kr.
Lønindkomst (1) 350.000  
Arbejdsmarkedsbidrag (2) = 8,0 % af (1) 28.000  
Personlig indkomst (3) = (1) ÷ (2) 322.000 322.000
Kapitalindkomst (4)   ÷ 35.000
Ligningsmæssige fradrag (5)   12.200
Beskæftigelsesfradrag (6) = 2,5 % af (1), maks. 7.300 kr.   7.300
Skattepligtig indkomst (7) = (3) + (4) ÷ (5) ÷ (6)   267.500
Skatteberegning: Med amtsskat Med sundhedsbidrag
   Kr. Kr. Kr. Kr.
Kommunale indkomstskatter:        
Kommuneskat    0,21      0,25  
Kirkeskat    0,01      0,01  
Amtsskat    0,12      -  
Af skattepligtig indkomst 0,34 x    267.500 90.950 0,26 x    267.500 69.550
÷ skatteværdi af personfradrag ÷ 0,34 x      38.500 ÷ 13.090 ÷0,26 x      38.500 ÷ 10.010
Kommunal indkomstskat i alt   77.860   59.540
Sundhedsbidrag til staten:
Af skattepligtig indkomst
  - 0,08 x 267.500 21.400
÷ skatteværdi af personfradrag   - ÷ 0,08 x   38.500 ÷ 3.080
Sundhedsbidrag   -   18.320
Bundskat til staten:
Af personlig indkomst + positiv nettokap.indk.
÷ skatteværdi af personfradrag

0,0548 x 322.000
÷ 0,0548 x   38.500
17.646
÷ 2.110

0,0548 x 322.000
÷ 0,0548 x   38.500
17.646
÷ 2.110
Bundskat   15.536   15.536
Mellemskat til staten:
Af personlig indkomst + positiv nettokap.indk.
÷ bundfradrag i mellemskat

322.000
÷ 265.500
 
322.000
÷ 265.500
 
Mellemskat 0,06 x  56.500 3.390 0,06 x   56.500 3.390
Topskat til staten:
Af personlig indkomst + positiv nettokap.indk.
÷ bundfradrag i topskat

322.000
÷ 318.700
 
322.000
÷ 318.700
 
Topskat ÷ skatteloftsnedslag* 0,1452 x     3.300 479 0,1452 x    3.300 479
Samlet indkomstskat   97.265   97.265
Arbejdsmarkedsbidrag   28.000   28.000
I alt indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag   125.265   125.265

Anm.: Beløbsgrænser i beregningen er i 2006-niveau.
*) Skatteloftet er på 59 pct. I dag udgør nedslaget den del af summen af skatteprocenterne til staten, kommunen og amtet, der overstiger 59 pct. I dette eksempel udgør nedslaget 0,48 pct. (5,48 pct.+ 6,0 pct. + 15,0 pct. + 21,0 pct.+ 12,0 pct. ÷ 59,0 pct. = 0,48 pct.). Med sundhedsbidraget beregnes nedslaget som den del af summen af skatteprocenterne til staten (herunder sundhedsbidrag) og kommunen, der overstiger 59 pct., hvilket ligeledes giver 0,48 pct. (5,48 pct.+ 6,0 pct. + 15,0 pct. + 8,0 pct. + 25,0 pct. ÷ 59,0 pct. = 0,48 pct.). Kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag er ikke omfattet af skatteloftet.