Skatteministeriet
13. september 2012

Skattereform 2012 - indfasning af beløbsgrænserne i 2013 til 2022

Skattereform 2012 Indfasningsforløb for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt topskattegrænsen

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattereform 2012 - indfasning af beløbsgrænserne i 2013 til 2022

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt topskattegrænsen fra 2013 til 2022.

Inkl. fremrykningen af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget i årene 2014-2017, der gennemførtes som i aftalen om finansloven for 2014.

Indfasning af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt topskattegrænsen.
      Indfasning af 2012-skattereformen 2013 - 2022
      2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beskæftigel­sesfradrag, pct.
4,40
 
6,95
(7,25)
7,65
(7,80)
8,05
(8,15)
8,30
(8,60)
8,75

9,50

10,10

10,50

10,60

10,65
Maks. fradrag, kr. (grundbeløb 2010-niveau)
14.100
 
22.300
(23.300)
24.500
(25.100)
25.900
(26.100)
26.700
(27.500)
28.000

30.400

32.300

33.500

33.800

34.100
 
Særligt beskæftigel­sesfradrag til enlige forsørgere, pct.
-
 
-
(2,60)
5,40

5,40

5,60

5,75

6,00

6,25

6,25

6,25

6,25
Maks. fradrag, kr. (grundbeløb 2010-niveau)
-
 
-
(8.400)
17.300

17.300

17.900

18.500

19.300

20.000

20.000

20.000

20.000
 
Topskatte­grænse, kr. (grundbeløb 2010-niveau) 389.900   421.000 441.100 444.500 446.300 448.200 456.000 459.200 464.500 466.000 467.000

Anm.: De angivne beløbsgrænser er grundbeløb i 2010- niveau. Som led i 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - fra maj 2009 og Genopretningspakken fra juni 2010 er reguleringen af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen suspenderet i 2010 til 2013. De nye beløbsgrænser som følge af 2012-skattereformen er ligesom de øvrige beløbsgrænser, der reguleres i henhold til personskattelovens § 20, fastsat som grundbeløb i 2010-niveau. Der sker ingen regulering af disse beløbsgrænser i 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 genoptages fra indkomståret 2014.