Skatteministeriet
23. juni 2009

Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019

Forårspakke 2.0 2009 Samlet oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019 som følge af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019

I nedenstående oversigt er vist det samlede indfasningsforløb for elementerne i personbeskatningen fra 2010 til 2019.

Hovedforløbet i Forårspakke 2.0 gennemføres i 2010 og 2011, hvor bl.a. bundskatten nedsættes, mellemskatten ophæves og topskattegrænsen forhøjes.

Reduktionen af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) og ligningsmæssige fradrag starter i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år frem til 2019. Reduktionen udmøntes ved en gradvis udfasning af sundhedsbidraget, hvori der kan fratrækkes renteudgifter og ligningsmæssige fradrag, med 1 pct.enhed årligt fra 2012 og den samtidige forhøjelse af bundskatteprocenten, hvori der ikke kan foretages fradrag for renter og ligningsmæssige fradrag, ligeledes med 1 pct.enhed årligt.

[link|1|Forårspakke 2.0's ændringer i personbeskatningen og afgiftsændringerne], der påvirker husholdningerne, er nærmere beskrevet på særskilt side.

Beløbsgrænserne i oversigten er angivet i 2010-niveau. Med mindre andet er angivet, reguleres beløbsgrænserne årligt i takt med lønudviklingen efter reglerne i personskattelovens § 20

De satser og beløbsgrænser for beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, der i oversigten fra 2013 er angivet i kursiv og parentes, erstattes som led i 2012-skattereformen af nye parametre og finder derfor ikke anvendelse, se også Skattereform 2012 - indfasning af beløbsgrænserne i 2013 til 2022.

Indfasning af Forårspakke 2.0 - oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019
  2009-
regler
Forårspakke 2.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:    
Sundhedsbidrag 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -
Bundskat 5,041 3,675 3,646 4,64 5,837 6,83 7,83 8,83 9,83 10,83 11,83
Mellemskat 6,0 - - - - - - - - - -
Topskat 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Skatteloft 59,0 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
Beskæftigelses­fradrag 4,25 4,25 4,25 4,4 (4,5) (4,65) (4,8) (5,0) (5,2) (5,4) (5,6)
Aktieindkomstskat 28/43/45 28/42 28/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42
Aftrapningsprocent for den "grønne check" - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
 
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:   Beløbsgrænserne er fra og med 2010 angivet i 2010-niveau
Maksimalt beskæftigelses­fradrag 13.600 13.600 13.600 14.100 (14.400) (14.900) (15.400) (16.000) (16.600) (17.300) (17.900)
Topskattegrænse8 347.200 389.900 389.900 389.900 (389.900) (409.100) (409.100) (409.100) (409.100) (409.100) (409.100)
Bundfradrag for positiv nettokapital­indkomst i topskat (ugifte/ægte­par) - 40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
40.000/
80.000
Skattepligtigt beløb ved multimedie­be­skat­ning - 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Maksimalt årligt indskud på rate­pen­sions­ordninger og ophørende livrenter - 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maksimalt fradrag efter rejsereglerne - 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Bundgrænse for omlægning af negativ nettokapital­indkomst (ugifte/ægte­par) - - - 50.000 / 100.0002
 
"Grøn check"    
Beløb til alle fyldt 18 år - 1.3003
Beløb til alle under 18 år (maks. til 2 børn) - 3003
Aftrapningsgrænse for den "grønne check" - 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800
 
Andre ændringer:    
Befordringsfradrag med fuld sats for daglig transport fra 24 km op til, km: 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120
Tillæg til befor­dringsfradrag til lavtlønnede:
Tillægsprocent
25 25 25 29 33 37 42 47 52 58 64
Aftrapningsprocent 0,5 0,50 0,50 0,58 0,66 0,74 0,84 0,94 1,04 1,16 1,28
Maksimalt tillæg, kr.4 6.000 6.000 6.000 7.000 7.900 8.900 10.100 11.300 12.500 13.900 15.400
Standardfradrag for dagplejere i pct. af vederlaget 46 46 46 47 48 50 52 54 56 58 60

1) Efter de tidligere gældende regler, ville bundskatteprocenten i 2010 have udgjort 5,26 pct.
2) Beløbsgrænsen er i 2012-niveau og reguleres ikke.
3) Beløbene er i 2010-niveau og reguleres ikke.
4) Beløbene for maksimalt tillæg reguleres ikke.
5) Bundskatteprocenten er nedsat med yderligere 0,09 pct.enheder til 3,67 pct. i 2010 i stedet for de 3,76 pct., der blev vedtaget som en del af skattereformen - Forårspakke 2.0. Nedsættelsen kompenserer borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2010.
6) Bundskatteprocenten er nedsat med yderligere 0,03 pct.enheder til 3,64 pct. i 2011. Nedsættelsen kompenserer borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2011.
7) Bundskatteprocenten er forhøjet med 0,19 pct.enheder til 5,83 pct. i 2013. Forhøjelsen sker som led i finanslovsaftalen for 2013 til bl.a. finansiering af ophævelsne af fedtafgiften.
8) Som led i Genopretningspakken fra juni 2010 udskydes den planlagte ekstraordinære forhøjelse af topskattegrænsen til 409.100 kr. i tre år og sker først fra 2014.