Skatteministeriet
Skatteberegning 1. november 2001

Kommuneskatteændringer og det skrå skatteloft - beregningseksempel

Skatteloft Eksempler på samspillet mellem kommuneskatteændringer og nedslaget efter det skrå skatteloft

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatteændringer og det skrå skatteloft - beregningseksempel

Samspillet mellem kommuneskattestigninger og nedslag efter det skrå skatteloft bevirker, at mange skatteydere med høje indkomster opnår en reduktion af statsskatten, som modsvarer en del af kommuneskattestigningen.

Omvendt bevirker skatteloftet ligeledes, at personer, der får nedslag efter det skrå skatteloft, ikke oplever skattelettelse på hele indkomsten i tilfælde af en kommuneskattenedsættelse. Den del af skattelettelsen der falder på den øverste del af indkomsten vil alene mindske nedslaget.

  • I langt de fleste tilfælde vil en skatteændring som følge af en kommuneskatteforhøjelse være størst for de højeste indkomster, jf. de tre eksempler nedenfor.
  • Et effektivt skatteloft har uundgåeligt den konsekvens, at toppen tages af skatteændringen for de personer, der betaler de højeste skatter og er omfattet af skatteloftet.
3 eksempler på virkningen af en stigning i kommuneskatteprocenten på 0,4 pct.point (2001)
   Lønmodtager med årsløn på 180.000 kr. og renteudgifter på 15.000 kr. Lønmodtager med årsløn på 360.000 kr. og renteudgifter på 30.000 kr. Lønmodtager med årsløn på 600.000 kr. og renteudgifter på 60.000 kr.
Kommuneskat Ændring Kommuneskat Ændring Kommuneskat Ændring
32,8 pct. 33,2 pct. 32,8 pct. 33,2 pct. 32,8 pct. 33,2 pct.
Kr
Arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing 16.200 16.200 0 32.400 32.400 0 54.000 54.000 0
Kommunale skatter 37.851 38.313 462 86.658 87.714 1.056 148.453 150.263 1.810
Statsskat 8.150 8.150 0 34.797 34.594 -203 93.546 92.470 -1.076
  - heraf nedslag for skråt skatteloft 0 0 0 177 380 203 942 2.018 1.076
Samlet skat 62.201 62.663 462 153.855 154.708 853 295.999 296.733 734

 

For lønmodtageren med en årsløn på 180.000 kr. stiger skatten 462 kr. som følge af kommuneskatteforhøjelsen, mens stigningen er henholdsvis 853 kr. og 734 kr. for lønmodtagerne med de højere indkomster. Her modsvares en del af kommuneskattestigningen af en forøgelse af nedslaget for det skrå skatteloft, der reducerer statsskatten.