Skatteministeriet
12. august 2019

Indfasning af visse skatteparametre i 2019-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indfasning af visse skatteparametre i 2019-2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:              
Bundskat 12,13 12,14 12,14 12,15 12,15 12,15 12,15
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
52,05
42,0
52,06
42,0
52,06
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
Bo- og gaveafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til successions­beret­tigede 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Beskæftigelses­fradrag 10,10 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
Jobfradrag 3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalder 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalder 22,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
  Årets niveau1)
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:              
Grøn check
- pensionister
- andre
900
525
875
525
875
525
875
525
875
525
875
525
875
525
Supplerende grøn check pr. barn
- pensionister
- andre
210
120
200
120
200
120
200
120
200
120
200
120
200
120
  Årets niveau 2020-2025 i 2019-niveau2)
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Topskattegrænse

(Grundbeløb i 2010-niveau)
513.400

(459.200)
519.400

(464.500)
521.000

(466.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
Personfradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
46.200

(41.300)
45.400

(40.600)
44.700

(39.900)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350
)
Maks. beskæftigelses­fradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
37.200

(33.200)
38.500

(34.400)
38.800

(34.700)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
Maks. jobfradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
2.100
 
(1.800)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)

1) Beløbene for 2020-2025 reguleres ikke. Realværdien af beløbene vil derfor falde over årene i takt med indkomstudviklingen.
2) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2019-niveau med reguleringstallet for 2019 på 111,8.