Skatteministeriet
30. januar 2020

Indfasning af visse skatteparametre i 2020-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indfasning af visse skatteparametre i 2020-2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:            
Bundskat 12,11 12,11 12,12 12,12 12,12 12,12
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
52,06
42,0
52,06
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
Beskæftigelses­fradrag 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
  2020-2025 i 2020-niveau1)
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:            
Topskattegrænse

(Grundbeløb i 2010-niveau)
531.000

(464.500)
532.700

(466.000)
533.800

(467.000)
533.800

(467.000)
533.800

(467.000)
533.800

(467.000)
Personfradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
46.500

(40.600)
45.700

(39.900)
45.000

(39.350)
45.000

(39.350)
45.000

(39.350)
45.000

(39.350
)
Maks. beskæftigelses­fradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
39.400

(34.400)
39.700

(34.700)
40.200

(35.100)
40.200

(35.100)
40.200

(35.100)
40.200

(35.100)

1) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2020-niveau med reguleringstallet for 2020 på 114,3.