Skatteministeriet
14. marts 2019

Indfasning af visse skatteparametre i 2018-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indfasning af visse skatteparametre i 2018-2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:                
Bundskat 11,13 12,13 12,14 12,14 12,15 12,15 12,15 12,15
Sundhedsbidrag 1,0 - - - - - - -
Udligningsskat 0,0 0,0 - - - - - -
Rentefradrags­kompen­sation for negativ netto­kapi­tal­indkomst op til 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
52,02

42,0
52,05

42,0
52,06

42,0
52,06

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
Bo- og gaveafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til successions­beret­tigede 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Beskæftigelses­fradrag 9,50 10,10 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
Ekstra beskæfti­gelses­­fradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Jobfradrag 2,5 3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalder 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalder 20,0 22,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Tillæg til befordrings­fradrag 58,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Aftrapning af tillægsprocent til befordrings­fradrag 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Standardfradrag for dagple­jere i pct. af vederlaget 58 60 60 60 60 60 60 60
  Årets niveau 2020-2025 i årets niveau1)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:                
Grøn check
- pensionister
- andre
930
765
900
525
875
525
875
525
875
525
875
525
875
525
875
525
Supplerende grøn check pr. barn
- pensionister
- andre
215
175
210
120
200
120
200
120
200
120
200
120
200
120
200
120
Maks. tillæg til befordrings­fradrag 13.900 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400
  Årets niveau 2020-2025 i 2019-niveau2)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Topskattegrænse
(Grundbeløb i 2010-niveau)
498.900

(456.000)
513.400

(459.200)
519.400

(464.500)
521.000

(466.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
522.200

(467.000)
Personfradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
46.000

(42.000)
46.200

(41.300)
45.400

(40.600)
44.700

(39.900)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350)
44.000

(39.350
)
Maks. beskæftigelses­fradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
34.300

(31.300)
37.200

(33.200)
38.500

(34.400)
38.800

(34.700)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
39.300

(35.100)
Maks. ekstra beskæftigelses­fradrag til enlige forsørgere
(Grundbeløb i 2010-niveau)
21.200

(19.300)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
22.400

(20.000)
Maks. jobfradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
1.400
 
(1.200)
2.100
 
(1.800)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)

1) Beløbene reguleres ikke. Realværdien af beløbene vil derfor falde over årene i takt med indkomstudviklingen.
2) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2019-niveau med reguleringstallet for 2019 på 111,8.