Skatteministeriet
1. november 2018

Forskud 2019 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2019 - forskudsprocenterne

September 2018

Til brug for den automatiske forskudsregistrering for 2019 er der fastsat følgende reguleringsprocenter mv.:

1) På baggrund af den forventede udvikling i de gennemsnitlige indkomster fastsættes den generelle reguleringsprocent (indkomster ekskl. pensioner, SU, ATP, SP, andre overførselsindkomster) til 4,5 pct., når forskudsregistreringen sker på grundlag af årsopgørelsen for 2017 og til 2,5 pct., når forskudsregistreringen sker på grundlag af forskudsoplysninger eller oplysninger fra indkomstregistret for 2018. Sidste år var procenterne 5,0 og 2,5.

2) Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU og ATP) reguleres med 2,5 pct., når 2017-oplysninger lægges til grund. Fra 2018 til 2019 reguleres med 1,25 pct. Disse procenter er fastlagt i overensstemmelse med den afdæmpede satsregulering på 1,25 pct. pr. 1. januar 2018 og 1,25 pct. pr. 1. januar 2019.

3) Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner reguleres ligeledes med 2,5 pct. og 1,25 pct. fra hhv. 2017 og 2018 til 2019.

4) Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af september-2018 pensionsbeløbet, der opregnes til helårsbeløb. Dette helårsbeløb reguleres ikke i 2019.

5) Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner, der udbetales fra Statens pensionssystem, o.l., ansættes på grundlag af oplysninger fra hhv. Pensionsregistret, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Moderniseringsstyrelsen til forskudssystemet i aktuelt 2019-niveau og skal ikke reguleres.

6) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteindtægter.

7) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteudgifter og fradrag.

8) Som følge af skattestoppet skal ejendomsværdierne ved forskud 2019 ikke reguleres.

9) Trækprocenten og Skattekortfradraget beregnes for 2019 efter samme principper som ved forskudsregistreringen for 2018, jf. særskilt side om Trækprocent og skattekortfradrag.