Skatteministeriet
6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2016 og 2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2017 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017

September 2016

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017.

Eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag, kr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5
Lønindkomst 2015 200.000 300.000 400.000 500.000 750.000
Lønindkomst 2016 204.000 306.000 408.000 510.000 765.000
Lønindkomst 2017 (2014 + 4,0 pct.) 208.000 312.000 416.000 520.000 780.000
Renteudgifter -5.000 -10.000 -20.000 -40.000 -60.000
Fradrag for faglige kontingenter 12.500 16.000 17.000 15.000 15.000
Beskæftigelsesfradrag (2016) 16.932 25.398 28.000 28.000 28.000
Beskæftigelsesfradrag (2017) 18.200 27.300 30.000 30.000 30.000
Grøn check (2016) 1.230 950 950 0 0
Grøn check1) (2017) 1.220 940 940 0 0
Trækprocent/skattekortfradrag pr. måned
Skattekort for 2016 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.168 kr.
38 pct.
7.236 kr.
38 pct.
8.208 kr.
38 pct.
9.348 kr.
43 pct.
9.480 kr.
Skattekort for 2017 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.642 kr.
38 pct.
7.344 kr.
38 pct.
8.316 kr.
38 pct.
9.468 kr.
44 pct.
9.564 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem skattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den ”grønne check” på 940 kr. og tillægget til den grønne check på 280 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 276 kr. højere end uden grøn check.

Der er forudsat uændret landsgennemsnitlig kommune- og kirkeskatteprocent på 25,6 i 2016 og 2017.

Eksemplerne viser, at der for typiske skatteydere med tilnærmelsesvis uændrede indkomst og fradragsforhold ikke sker nævneværdige ændringer i trækprocenten og skattekortfradraget fra 2016 til 2017.