Skatteministeriet
6. september 2016

Forskud 2017 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2017 - forskudsprocenterne

September 2016

Til brug for den automatiske forskudsregistrering for 2017 er der fastsat følgende reguleringsprocenter mv.:

1) På baggrund af den forventede udvikling i de gennemsnitlige indkomster fastsættes den generelle reguleringsprocent (indkomster ekskl. pensioner, SU, ATP, SP, andre overførselsindkomster) til 4,0 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for 2015 og til 2,0 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for 2016. Sidste år var procenterne 3,5 og 2,0.

2) Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU og ATP) reguleres med 2,7 pct., når 2015-oplysninger lægges til grund. Fra 2016 til 2017 reguleres med 1,6 pct. Disse procenter er fastlagt i overensstemmelse med den afdæmpede satsregulering på 1,1 pct. pr. 1. januar 2016 og 1,6 pct. pr. 1. januar 2017.

3) Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner reguleres ligeledes med 2,7 pct. og 1,6 pct. fra hhv. 2015 og 2016 til 2017.

4) Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af september-2016 pensionsbeløbet, der opregnes til helårsbeløb. Dette helårsbeløb reguleres ikke i 2017.

5) Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner, der udbetales fra Statens pensionssystem, o.l., ansættes på grundlag af oplysninger fra hhv. Pensionsregistret, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Moderniseringsstyrelsen til forskudssystemet i aktuelt 2017-niveau og skal ikke reguleres.

6) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteindtægter.

7) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteudgifter og fradrag.

8) Som følge af skattestoppet skal ejendomsværdierne ved forskud 2017 ikke reguleres.

9) Trækprocenten og Skattekortfradraget beregnes for 2017 efter samme principper som ved forskudsregistreringen for 2016, jf. særskilt side om Trækprocent og skattekortfradrag.

Se også eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag for 2016 og 2017.