Skatteministeriet
10. september 2015

Forskud 2016 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2015 og 2016

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2015 og 2016

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2016 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2015 og 2016

September 2015

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2015 og 2016.

Eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2015 og 2016.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag, kr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5
Lønindkomst 2014 200.000 300.000 400.000 500.000 750.000
Lønindkomst 2015 205.000 307.500 410.000 512.500 768.750
Lønindkomst 2016 (2014 + 3,5 pct.) 207.000 310.500 414.000 517.500 776.250
Renteudgifter -5.000 -10.000 -20.000 -40.000 -60.000
Fradrag for faglige kontingenter 12.500 16.000 17.000 15.000 15.000
Beskæftigelsesfradrag (2015) 16.503 24.754 26.800 26.800 26.800
Beskæftigelsesfradrag (2016) 17.181 25.772 28.000 28.000 28.000
Grøn check (2015) 1.235 955 775 0 0
Grøn check1) (2016) 1.230 950 877 0 0
Trækprocent/skattekortfradrag pr. måned
Skattekort for 2015 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.156 kr.
38 pct.
7.236 kr.
38 pct.
8.136 kr.
39 pct.
9.228 kr.
43 pct.
9.420 kr.
Skattekort for 2016 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.192 kr.
38 pct.
7.260 kr.
38 pct.
8.196 kr.
38 pct.
9.288 kr.
43 pct.
9.444 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem Skattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den "grønne check" på 950 kr. og tillægget til den grønne check på 280 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 276 kr. højere end uden grøn check.

Der er i eksemplerne forudsat uændret gennemsnitlig kommunal skatteprocent i 2016 i forhold til 2015.

Eksemplerne viser, at der for typiske skatteydere med tilnærmelsesvis uændrede indkomst og fradragsforhold ikke sker nævneværdige ændringer i trækprocenten og skattekortfradraget fra 2015 til 2016.