Skatteministeriet
Skatteberegning 2. oktober 2014

Forskud 2015 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2014 og 2015

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2014 og 2015

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2015 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2014 og 2015

Oktober 2014

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2014 og 2015.

Eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2014 og 2015.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag, kr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5
Lønindkomst 2013 200.000 300.000 400.000 500.000 750.000
Lønindkomst 2014 205.000 307.500 410.000 512.500 768.750
Lønindkomst 2015 (2013 + 4,0 pct.) 208.000 312.000 416.000 520.000 780.000
Renteudgifter -5.000 -10.000 -20.000 -40.000 -60.000
Fradrag for faglige kontingenter (2014) 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Fradrag for faglige kontingenter (2015) 12.500 16.000 17.000 15.000 15.000
Beskæftigelsesfradrag (2014) 15.683 23.524 25.000 25.000 25.000
Beskæftigelsesfradrag (2015) 16.744 25.116 26.800 26.800 26.800
Grøn check (2014) 1.580 1.300 715 0 0
Grøn check1) (2015) 1.235 955 361 0 0
Trækprocent/skattekortfradrag pr. måned
Skattekort for 2014 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.108 kr.
38 pct.
7.164 kr.
38 pct.
7.884 kr.
39 pct.
9.048 kr.
43 pct.
9.312 kr.
Skattekort for 2015 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.180 kr.
38 pct.
7.260 kr.
38 pct.
8.052 kr.
39 pct.
9.180 kr.
44 pct.
9.396 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem Skattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den "grønne check" på 955 kr. og tillægget til den grønne check på 280 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 276 kr. højere end uden grøn check.

Der er i eksemplerne forudsat uændret gennemsnitlig kommunal skatteprocent i 2015 i forhold til 2014. Endvidere er der for 2015 indregnet forhøjelsen af bundskatten med 0,25 pct.-point og reduktionen af den grønne check fra 1.300 kr. til 955 kr. i medfør af Aftale om en vækstpakke, samt forhøjelsen af loftet over fagforeningskontingentet fra 3.000 kr. til 6.000 kr., som indgår i finanslovsforslaget for 2015.

Eksemplerne viser, at der for typiske skatteydere med tilnærmelsesvis uændrede indkomst og fradragsforhold ikke sker nævneværdige ændringer i trækprocenten og skattekortfradraget fra 2014 til 2015.

Forhøjelsen af bundskatten i 2015 medfører en marginal tendens til højere trækprocenter, jf. eksempel 5, mens den igangværende indfasning af højere beskæftigelsesfradrag samt forhøjelsen af loftet over fradraget for faglige kontingenter medfører lidt højere skattekortfradrag i 2015 end i 2014. Stigningen i skattekortfradraget reduceres dog for de laveste indkomster, som følge af reduktionen af den grønne check, jf. også note 1 til tabellen.