Skatteministeriet
Skatteberegning 2. oktober 2014

Forskud 2015 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2015

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2015 - forskudsprocenterne

Oktober 2014

Til brug for den automatiske forskudsregistrering for 2015 er der fastsat følgende reguleringsprocenter mv.:

1) På baggrund af den forventede udvikling i de gennemsnitlige indkomster fastsættes den generelle reguleringsprocent (indkomster ekskl. pensioner, SU, ATP, SP, andre overførselsindkomster) til 4,0 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for 2013 og til 2,5 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for 2014. Sidste år var procenterne 3,5 og 2,0.

2) Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU og ATP) reguleres med 3,3 pct., når 2013-oplysninger lægges til grund. Fra 2014 til 2015 reguleres med 1,5 pct. Disse procenter er fastlagt i overensstemmelse med satsreguleringen på 1,8 pct. pr. 1. januar 2014 og 1,5 pct. pr. 1. januar 2015.

3) Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner reguleres ligeledes med 3,3 pct. og 1,5 pct. fra hhv. 2013 og 2014 til 2015.

4) Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af oplysninger fra ATPs register for udbetaling. ATP har p.t. ikke fastsat bonusprocenten for 2015 udbetalingerne. I lighed med tidligere år reguleres udbetalinger fra ATP derfor ikke.

5) Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner o.l., leveres fra hhv. Pensionsregistret, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Moderniseringsstyrelsen til forskudssystemet i aktuelt 2015-niveau og skal ikke reguleres.

6) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteindtægter.

7) Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteudgifter og fradrag.

8) Som følge af skattestoppet skal ejendomsværdierne ved forskud 2015 ikke reguleres.

9) Trækprocenten og Skattekortfradraget beregnes for 2015 efter samme principper som ved forskudsregistreringen for 2014, jf. særskilt side om Trækprocent og skattekortfradrag.

Se også eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag for 2014 og 2015.