Skatteministeriet
Skatteberegning 7. september 2013

Forskud 2014 - trækprocenter i 2013 og 2014

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2013 og 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2014 - trækprocenter i 2013 og 2014

September 2013

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og eSkattekortfradrag i 2013 og 2014.

Der er i eksemplerne forudsat uændret gennemsnitlig kommunal skatteprocent i 2014 i forhold til 2013.

Eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2013 og 2014.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag, kr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5
Lønindkomst 2012 200.000 300.000 400.000 600.000 700.000
Lønindkomst 2013 204.000 306.000 408.000 612.000 714.000
Lønindkomst 2014 (2012 + 3,5 pct.) 207.000 310.500 414.000 621.000 724.500
Renteudgifter - 5.000 - 10.000 - 20.000 - 40.000 - 60.000
Fradrag for faglige kontingenter 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beskæftigelsesfradrag 2013 14.178 21.267 22.300 22.300 22.300
Beskæftigelsesfradrag 2014 15.008 22.511 23.800 23.800 23.800
"Grøn check"1) 1.300 1.300 439 0 0
Trækprocent/skattekortfradrag pr. måned
Skattekort for 2013 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
5.940 kr.
38 pct.
7.020 kr.
38 pct.
7.632 kr.
42 pct.
8.316 kr.
43 pct.
9.336 kr.
Skattekort for 2014 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.000 kr.
38 pct.
7.092 kr.
38 pct.
7.740 kr.
41 pct.
8.448 kr.
43 pct.
9.396 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem skattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den "grønne check" på 1.300 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 288 kr. højere end uden grøn check.

Eksemplerne viser, at der for typiske skatteydere med tilnærmelsesvis uændrede indkomst- og fradragsforhold ikke sker nævneværdige ændringer i trækprocenten og skattekortfradraget fra 2013 til 2014.

2009- og 2012-skattereformernes forhøjelse af topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget giver en beskeden stigning i skattekortfradraget fra 2013 til 2014, jf. eksemplerne.

For en topskatteyder med lønindkomst på 600.000 kr. vil den lavere topskat endvidere medføre en lavere trækprocent, jf. eksempel 4.

Endelig medfører genoptagelsen af den årlige regulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen fra og med 2014, at tendensen til lavere skattekortfradrag elimineres i 2014.