Skatteministeriet
Skatteberegning 7. september 2013

Forskud 2014 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2014 - forskudsprocenterne

September 2013

Til brug for den automatiske forskudsregistrering for 2014 er der fastsat følgende reguleringsprocenter m.v.:

1) 1. På baggrund af den forventede udvikling i de gennemsnitlige indkom-ster fastsættes den generelle reguleringsprocent (indkomster ekskl. pensioner, SU, ATP og andre overførselsindkomster) til 3,5 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for 2012, og til 2,0 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af for-skudsoplysninger for 2013. Sidste år var procenterne 4,0 og 2,0.

2) 2. Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU og ATP) reguleres med 3,4 pct., når 2012-oplysninger lægges til grund. Fra 2013 til 2014 reguleres med 1,8 pct. Disse procenter er fastlagt i overensstemmelse med satsreguleringen på 1,6 pct. pr. 1. januar 2013 og 1,8 pct. pr. 1. januar 2014.

3) 3. Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner reguleres ligeledes med 3,4 pct. og 1,8 pct. fra hhv. 2012 og 2013 til 2014.

4)Skattepligtige pensioner fra ATP opreguleres ikke for 2014.

5)Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner o.lign., der udbetales fra Statens Pensionssystem, leveres fra Pensionsregistret, Uddannelsesstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen til forskudssystemet i aktuelt 2014-niveau og skal ikke reguleres.

7) Der foretages ikke regulering af renteindtægter, renteudgifter og fradrag.

8) Som følge af skattestoppet sker der ingen regulering af ejendomsværdierne ved forskud 2014.

9) Beregningen af trækprocenten og skattekortfradraget foretages principielt på samme måde som ved forskudsregistreringen for 2013, jf. særskilt side om Trækprocent og skattekortfradrag.

 

Se også eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag for 2013 og 2014.