Skatteministeriet
Skatteberegning 10. september 2012

Forskud 2013 - trækprocenter i 2012 og 2013

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2012 og 2013

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2013 - trækprocenter i 2012 og 2013

September 2012

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og eSkattekortfradrag i 2012 og 2013.

Det er i eksemplerne forudsat uændret gennemsnitlig kommunale skatteprocent i 2013 i forhold til 2012.

 

Trækprocenter og eSkattekortfradrag i 2012 og 2013.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Lønindkomst 2011 200.000 300.000 400.000 550.000 700.000
Lønindkomst 2012 206.000 309.000 412.800 566.500 721.000
Lønindkomst 2013 (2011 + 4,0 pct.) 208.000 312.000 416.000 572.000 728.000
Renteudgifter - 5.000 - 10.000 - 20.000 - 40.000 - 60.000
Fradrag for faglige kontingenter 11.000 13.300 13.300 13.300 13.300
Beskæftigelsesfradrag 2012 9.064 13.596 14.100 14.100 14.100
Beskæftigelsesfradrag 2013 14.456 21.684 22.300 22.300 22.300
"Grøn check"1) 1.300 1.300 0 0 0
Trækprocent/eSkattekortfradrag pr. md.
eSkattekort for 2012 Trækprocent
eSkattekortfradrag
38 pct.
5.700 kr.
38 pct.
6.576 kr.
38 pct.
7.092 kr.
42 pct.
7.836 kr.
44 pct.
8.700 kr.
eSkattekort for 2013 Trækprocent
eSkattekortfradrag
38 pct.
6.048 kr.
38 pct.
7.092 kr.
38 pct.
7.596 kr.
41 pct.
8.460 kr.
43 pct.
9.252 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem eSkattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den "grønne check" på 1.300 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 288 kr. højere end uden grøn check.

Skattereformens skattelettelser som følge af forhøjelsen af topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget giver sig på eSkattekortet udslag i, at fradraget bliver større i 2013 end i 2012, jf. eksemplerne.

For topskatteydere vil den lavere topskat endvidere i mange tilfælde medføre en lavere trækprocent, jf. eksempel 4 og 5. For personer, der ikke betaler topskat, vil trækprocenten ikke ændre sig fra 2012 til 2013.

For personer på overførselsindkomster påvirker Skattereformens elementer ikke trækprocenten og fradraget på eSkattekortet for 2013. Imidlertid vil fastfrysningen af personfradraget fra 2012 til 2013, som var en del af den tidligere regerings Genopretningspakke, alt andet lige medføre et lidt mindre eSkattekortfradrag i 2013 i forhold til 2012 for denne persongruppe.