Skatteministeriet
1. september 2011

Forskud 2012 - trækprocenter i 2011 og 2012

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2011 og 2012

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2012 - trækprocenter i 2011 og 2012

September 2011

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og eSkattekortfradrag i 2011 og 2012.

Det er i eksemplerne forudsat uændret gennemsnitlig kommunale skatteprocent i 2012 i forhold til 2011.

Trækprocenter og eSkattekortfradrag i 2011 og 2012.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Lønindkomst 2010 150.000 200.000 290.000 430.000 600.000
Lønindkomst 2011 153.000 204.000 295.800 459.000 612.000
Lønindkomst 2012 (2009 + 4,5 pct.) 156.750 209.000 303.050 470.250 627.000
Renteudgifter - 5.000 - 10.000 - 20.000 - 40.000 - 60.000
Fradrag for faglige kontingenter 11.000 13.300 13.300 13.300 13.300
Beskæftigelsesfradrag 2011 6.503 8.670 12.572 13.600 13.600
Beskæftigelsesfradrag 2012 6.897 9.196 13.334 14.100 14.100
"Grøn check"1) 1.300 1.300 1.300 0 0
Trækprocent/eSkattekortfradrag pr. md.
eSkattekort for 2011 Trækprocent
eSkattekortfradrag
38 pct.
5.556 kr.
38 pct.
6.264 kr.
38 pct.
7.320 kr.
38 pct.
8.364 kr.
43 pct.
9.048 kr.
eSkattekort for 2012 Trækprocent
eSkattekortfradrag
38 pct.
5.544 kr.
38 pct.
6.264 kr.
38 pct.
7.308 kr.
39 pct.
8.268 kr.
43 pct.
8.952 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem eSkattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den "grønne check" på 1.300 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 288 kr. højere end uden grøn check.

Eksemplerne viser, at trækprocenterne typisk ikke vil ændre sig fra 2011 til 2012.

For topskatteydere vil indkomststigningen fra 2011 til 2012 medføre en lidt højere topskat i 2012 end i 2011 som følge af suspensionen af reguleringen af beløbsgrænserne fra 2011 til 2012, hvilket kan bevirke en højere trækprocent, jf. eksempel 5.

Endvidere vil suspensionen af reguleringen af personfradraget i mange tilfælde medføre, at eSkattekortfradraget bliver lidt mindre i 2012 end i 2011.