Skatteministeriet
Skatteberegning 1. september 2011

Forskud 2012 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2012

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2012 - forskudsprocenterne

September 2011

Til brug for den automatiske forskudsregistrering for 2012 er der fastsat følgende reguleringsprocenter m.v.:

1) På baggrund af den forventede udvikling i de gennemsnitlige indkomster fastsættes den generelle reguleringsprocent (indkomsterne ekskl. pensioner, SU, ATP, SP, andre overførselsindkomster) til 4,5 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for 2010 og til 3,0 pct., når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for 2011. Sidste år var procenterne 4,5 og 2,0.

2) Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU, ATP og SP) reguleres med 4,9 pct., når 2010-oplysninger lægges til grund. Fra 2011 til 2012 reguleres med 2,9 pct. Disse procenter er fastlagt på grundlag af satsreguleringen på 1,9 pct. pr. 1. januar 2011 og 2,9 pct. pr. 1. januar 2012.

3) Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner reguleres ligeledes med 4,9 pct. og 2,9 pct. fra hhv. 2010 og 2011.

4) Skattepligtige pensioner fra ATP opreguleres ikke for 2012.

5) Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner o.lign., der udbetales fra Statens Centrale Lønanvisning leveres fra hhv. pensionsregistret, SU-styrelsen og Finansstyrelsen til forskudssystemet i aktuelt 2012-niveau og skal ikke reguleres.

7) Der foretages ikke regulering af renteindtægter, renteudgifter og fradrag.

8) Som følge af skattestoppet sker der ingen regulering af ejendomsværdierne ved forskud 2012.

9) Beregningen af trækprocenten og skattekortfradraget foretages principielt på samme måde som ved forskudsregistreringen for 2011, jf. særskilt side om Trækprocent og skattekortfradrag.

 

Se også eksempler på træprocenter og skattekortfradrag for 2011 og 2012.