Skatteministeriet
10. januar 2018

Børne- og ungeydelse i 2018 og 2019

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelse i 2018 og 2019

De aktuelle kvartalsvise udbetalinger af børneydelsen og månedsvise udbetalinger af ungeydelsen i 2018 og 2019 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019
  2018 2019
Aldersgruppe Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. kvartal,
kr.
Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. kvartal,
kr.
0-2 årige 18.024 4.506 18.228 4.557
3-6 årige 14.268 3.567 14.436 3.609
7-14 årige 11.232 2.808 11.352 2.838
  Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. måned,
kr.
Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. måned,
kr.
15-17 årige 11.232 936 11.352 946

I 2018 og 2019 er grundbeløbene i 2009-niveau reguleret med henholdsvis 6,1 pct. og 7,3 pct. svarende til den procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra 2009 til 2016 og 2017 med fradrag af 3,9 pct.enheder, jf. tabel 2:

Tabel 2. Regulering i 2018 og 2019
Regulering af børne- og ungeydelsen 2018 2019
Forbrugerprisindeks, (2015=100) 100,3 (2016) 101,4 (2017)
Akkumuleret stigning i forbrugerprisindekset siden 2009, pct. 10,0 11,2
Fradrag i regulering som følge af Genopretningsaftalen, pct.-point - 3,9 - 3,9
Reguleringsprocent for børne- og ungeydelsen, pct. 6,1 7,3

Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 700.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til personskattelovens § 20 udgør aftrapnings­græn­sen 765.800 kr. i 2018. Aftrapningsindkomsten svarer til beskat­nings­grund­laget for topskat.

For ikke-gifte personer (herunder samboende par, der ikke er gift) udgøres aftrapnings­grund­laget af den del af topskattegrundlaget hos modtageren af ydelsen (typisk moderen), der overstiger 765.800 kr. For par, der er gift, opgøres aftrap­nings­grund­laget som summen af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger 765.800 kr.