Skatteministeriet
13. maj 2019

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2018-2019

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2019.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2018-2019

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2019 sker reguleringen med 2,2 pct.

Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20, jf. nederst i oversigten.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2018 2019
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 109,4 111,8
  Kr. Kr.  Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 13.500 13.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 13.500 13.800
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 769.600 786.500
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.539.100 1.572.900
Aktiesparekontoloven  
Værdigrænse for indskud (§ 9) 44.700 - 50.000
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 289.000 295.300 
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 64.300 65.700 
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 22.500 23.000 
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 765.800 782.600 
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue (§ 6) 2.595.100 2.839.100 2.901.400 
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 166.600 170.200 
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 35.800 36.600 
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.100 3.200 
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.100 2.200 
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.700 5.900 
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 68.200 69.700
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 293.900 300.300 
Ejendomsvurderingsloven:
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 109.400 111.800 
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) 2.750 3.100 3.100 
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 191.100 195.300 
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 293.900 300.300 
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 87.600 89.500 
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 397.000 405.700 
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 232.000 237.100 
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 235.800 241.000 
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 65.100 66.600 
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 18.300 20.100 20.500 
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 51.000 52.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 27.400 28.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.400 3.500 
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 11.000 11.200
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 15.900 16.300
Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V) 5.400
6.000 6.100
Maks. fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (§ 8 V) 10.900 12.000 12.200
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 6.100 6.200 
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 498 509 
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 156 159 
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 214 219 
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 27.400 28.000 
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl (§ 9 A, stk. 12)
- Logigodtgørelse pr. døgn
- Loft over fradrag


195
25.000


-
-


219
28.000
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 272.100 278.100 
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 31.300
33.200
34.300
-
-
37.200 
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 19.300
20.000
21.200
-
-
22.400 
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 187.500 191.600 
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 1.200
1.800
1.400
-
-
2.100 
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1)) 63.900 70.000 71.500 
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 11.000 11.200 
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart (§ 15 O) 36.500 40.000 40.900 
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000  11.000 11.200 
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550  28.000 28.600
Bundfradrag ved udlejning af biler, lystbåde og campingvogne mv. (§ 15 R) 9.100  10.000 10.200
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.100 1.200 
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800 
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 6.100 6.200 
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.800 2.800 
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.700 3.700 
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 131.200 134.100 
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 50.400 51.500 
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.743.700 2.803.900 
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.869.100 1.910.200 
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 373.900 382.100 
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16)
- indtil 5 år før folkepensionsalderen
- fra og med det 5. år før folkepensionsalderen


4.600
42.000
42.900


5.100
46.000
-


5.200
-
48.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 54.700 55.900 
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 50.400 51.500 
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A) 4.600 5.100 5.200
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 10.700 10.900 
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)1) 9.700 10.700 10.900 
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 456.000
459.200
498.900
-
-
513.400 
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 43.800 44.800 
Udligningsskattegrænse (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
362.800 397.000 405.700 
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
121.000 132.400 135.300 
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 52.900 54.000 
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000
41.300
46.000
-
-
46.200
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 34.500 35.300 
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)

44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900

49.100
36.800
397.000
397.000
15.600
2.100

50.100
37.600
405.700
405.700
15.900
2.200 
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 9.800 10.000 
Skalagrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 54.500 59.700  61.000
Skalagrænse ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4) 172.900 189.200  193.400
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 54.200 59.300 60.600 
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.120 1.120 
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.240 2.240 
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.720 2.800 
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 8.205.000 8.385.000 
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400 
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.300 2.400 
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400 
Gebyr for klage vedrørende ejendomsvurderingsloven (§ 35 c, stk. 2) 900 1.000 1.100 
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 500 500 
Skattekontrolloven:
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23) 58.700 - 65.700 
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 21.900 22.400 
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) 3.656.300 - 4.087.800
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restauranter (§12, stk. 2) 27.400 - 30.700
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§12, stk. 3) 228.500 - 255.500
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat op til 50 (§ 12, stk. 3) 2.700 - 3.100
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat over 50 (§12, stk. 3) 1.350 - 1.600
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse


250.000
100.000


273.500
109.400


279.500
111.800 
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse350.000
125.000382.900
136.800391.300
139.800
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.00054.700
136.800
246.200
492.300
875.200
1.641.000
2.735.000
4.923.00055.900
139.800
251.600
503.100
894.400
1.677.000
2.795.000
5.031.000 
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 54.700 55.900 
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 27.400 28.000 
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 54.700 55.900 
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 27.400 28.000 
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover


143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800


156.700
313.500
470.200
783.700
1.306.100


160.100
320.400
480.500
800.900
1.334.700 
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(Oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 627 641 
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 21.900 22.400 
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden3)
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(Oprundes til hele kroner)


277
691
76
18
31


304
756
84
20
34


310
773
85
21
35 
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,539,82
7,05
4,22
2,7710,03
7,20
4,31
2,83 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 686.000 701.000 
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 193.000 197.300 
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 643.100 657.200 
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 50.400 51.500 
Erhvervsministeriet:
Lov om finansiel virksomhed:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 60 c, stk. 2 20.000 21.900 22.400 
Firmapensionskassetilsynsloven:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 64 b, stk. 2 20.000 21.900
Firmapensionskasseloven:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 93, stk. 3 20.000 - 22.400

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2018 2019
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 2,2 2,2
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 2,2 2,2
Inddrivelsesloven:
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 2,2 2,2

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
2) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
3) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt