Skatteministeriet
31. august 2015

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2015-2016

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2016

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2015-2016

En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2016 sker reguleringen med 1,4 pct.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2015 2016
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 103,3 104,7
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.800 12.900
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.800 12.900
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 726.700 736.500
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.453.200 1.473.000
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 272.900 276.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 60.700 61.500
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 21.200 21.500
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 723.100 732.900
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt efter dødsboskatteloven (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.680.800 2.717.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 2.595.100 2.680.800 2.717.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 157.300 159.400
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 33.800 34.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 2.900 3.000
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.000 2.000
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.400 5.500
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 64.400 65.300
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 277.500 281.300
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 180.400 182.900
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 277.500 281.300
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 82.700 83.800
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 374.800 379.900
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 219.000 222.000
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 222.700 225.700
Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 61.500 62.300
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 19.000 19.200
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 48.000 49.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 25.900 26.200
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.300 3.300
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.400 10.500
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 15.000 15.200
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.700 5.800
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 471 477
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 147 149
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 202 205
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 25.900 26.200
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 257.000 260.400
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 25.900
26.700
26.800
-
-
28.000
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 17.300
17.900
17.900
-
-
18.800
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.400 10.500
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000 20.700 21.000
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.100 1.100
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.700 5.800
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.600 2.700
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.500 3.500
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 123.900 125.600
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 47.600 48.200
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.590.700 2.625.800
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.764.900 1.788.800
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 353.000 357.800
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16) 27.600 28.600 28.900
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 51.700 52.400
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 47.600 48.200
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 10.100 10.200
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 10.100 10.200
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 444.500
446.300
459.200
-
-
467.300
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 41.400 41.900
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 374.800 379.900
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 125.000 126.700
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 49.900 50.600
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 43.400 44.000
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 32.600 33.000
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)


44.800

33.600
362.800
362.800
14.200
1.900


46.300

34.800
374.800
374.800
14.700
2.000


47.000

35.200
379.900
379.900
14.900
2.000
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 9.200 9.400
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 25.800 26.100
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 81.700 82.800
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 17.500 17.700
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.040 1.040
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.080 2.160
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.640 2.640
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 7.747.500 7.852.500
Seniornedslagsloven:
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 21.400 21.700
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.200 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 20.700 21.000
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr (§ 42, stk. 1) 250.000 258.300 261.800
Ansøgningsgebyr ved to tilladelser (§ 42, stk. 2) 350.000 361.600 366.500
Årligt gebyr for tilladelse (§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
- under 5 mio. kr.
- 5 mio. kr. - 10 mio. kr.
- 10 mio. kr. - 25 mio. kr.
- 25 mio. kr. - 50 mio. kr.
- 50 mio. kr. - 100 mio. kr.
- over 100 mio. kr.


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


51.700
258.300
464.900
671.500
878.100
1.549.500


52.400
261.800
471.200
680.600
890.000
1.570.500
Samlet gebyr inkl. ansøgning ved spilleindtægt under 1. mio. kr. (§ 42, stk. 5) 50.000 51.700 52.400
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 20.700 21.000
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden4)
(Oprundes til hele kroner)
     
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time 277 287 291
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time 691 714 724
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse 76 79 80
- for udførsel og proviantering 18 19 19
- andet 31 33 33
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,539,27
6,66
3,98
2,629,40
6,75
4,04
2,65
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 647.700 656.500
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 182.300 184.700
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 607.200 615.500
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 47.600 48.200
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 1.000 1.000
Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2015 2016
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 1,5 1,4
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 1,5 1,4
Seniornedslagsloven:
Procentregulering, der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 1,5 1,4

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009-2013. Retur til oversigt
2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
3) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt