Skatteministeriet
9. september 2019

Befordringsfradrag 2018 og 2019

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2018-2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Befordringsfradrag 2018 og 2019

Gældende regler for befordringsfradrag - kørselsfradrag i 2018 og 2019
Daglig befordring Fradrag 2018 Fradrag 2019
0 - 24 km Intet fradrag Intet fradrag
24 - 120 km 1,94 kr. pr. km 1,98 kr./km
over 120 km 0,97 kr. pr. km 0,99 kr./km
over 120 km i visse yderkommuner 1,94 kr. pr. km 1,98 kr./km

Forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og ikke-brofaste småøer

For pendlere, der bor i en af nedenstående kommuner eller på en af nedenstående små øer og pendler mere end 120 km dagligt, beregnes befordringsfradraget med den fulde sats for kørsel over 120 km dagligt ligesom for kørsel mellem 24 og 120 km. Det vil sige 1,98 kr. i 2019. Skattestyrelsen beregner automatisk det forhøjede befordrings­fradrag for pendlere, der omfattes.

Yderkommuner:
Bornholm
Brønderslev
Frederikshavn
Faaborg-Midtfyn
Guldborgsund
Jammerbugt
Hjørring
Langeland
Lolland
Læsø
Morsø
Norddjurs
Odsherred
Samsø
Skive
Slagelse
Struer
Svendborg
Sønderborg
Thisted
Tønder
Vesthimmerland
Vordingborg
Ærø
Aabenraa
Ikke-brofaste øer (fra 2019):
Baagø
Egholm
Endelave
Hjarnø
Mandø
Nekselø
Orø
Sejerø
Tunø
Aarø
Yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag
Yderkommuner

Ud over det almindelige befordringsfradrag er der følgende ekstra fradrag:

Storebæltspendlere

Personer, der benytter Storebælts­for­bin­delsen ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, kan mod dokumen­tation for afholdte udgifter foretage et ekstra fradrag. Fradraget udgør 15 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 110 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Storebælts­fra­draget påføres selvangi­velsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Øresundspendlere

Personer, der benytter den faste forbindelse over Øresund ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, kan mod dokumentation for afholdte udgifter foretage et ekstra fradrag. Fradraget udgør 8 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Øresunds­fradraget påføres selvangi­velsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Pendlere over Fjordforbindelsen Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro)

Personer, der benytter den faste forbindelse over Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, kan mod dokumentation for afholdte udgifter foretage et ekstra fradrag. Fradraget udgør 12 kr. pr. passage ved benyttelse af bil. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Fradraget påføres selvangi­velsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Pendlere der benytter færge- eller ruteflytransport

Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer få fradrag for dokumenterede udgifter til færge- eller ruteflytransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Færge- og ruteflyfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Tillæg til befordringsfradrag for personer med lave indkomster

For personer med indkomst under 272.100 kr./278.100 kr. (2018/2019) beregnes der et tillæg på 58 pct./64 pct. (2018/2019) til det almindelige befordringsfradrag; dog kan tillægget maksimalt udgøre 13.900 kr. /15.400 kr. (2018/2019). For personer med indkomster over indkomstgrænsen aftrappes tillægget, dels ved at tillægssatsen på 58 pct./64 pct. nedsættes med 1,16 pct.-point / 1,28 pct.-point (2018/2019), dels ved at maksimumsbeløbet på 13.900 kr./15.400 kr. nedsættes med 2,0 pct. pr. 1.000 kr., hvormed indkomsten overstiger de ca. 272.100 kr./278.100 kr. Tillægget er således helt bortfaldet ved en indkomst over ca. 322.100 kr./328.100 kr. Aftrapningsindkomsten består af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge. Der skal på selvangivelsen kun indtastes det normale befordringsfra­drag (evt. med tillæg af fradrag for færgetransport eller brofradrag). Skattestyrelsen beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra det selvangivne normale befordringsfradrag (inkl. evt. forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner) og de selvangivne og indberettede indkomstoplysninger.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18