Skatteministeriet
1. november 2018

B-skat indregnes i trækprocenten

Forskudsregistrering Små B-skatterater kan under visse nærmere betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
B-skat indregnes i trækprocenten

Små B-skatterater kan under visse nærmere betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten. En sådan forhøjelse af trækprocenten vil blive foretaget automatisk, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Skatteyderens B-skat til opkrævning må ikke overstige 25.000 kr.
  2. Skatteyderens trækprocent må efter indregning af B-skatten ikke overstige det skrå skatteloft.
  3. Skatteyderens trækprocent må ikke stige mere end 10 pct.-point som følge af indregning.

Indregningen kan fravælges efter anmodning fra skatteyderen, ligesom der kan anmodes om forhøjelse af trækprocenten, selv om betingelse 1 og 2 overskrides.

Bestemmelsen fremgår af kildeskattebekendtgørelsens § 12.

I tabel 1 er vist et eksempel på beregning af en forhøjet trækprocent med indregning af B-skat.

Tabel 1. Indregning af små B-skatterater i trækprocenten
Indkomster og forskudsskat:
Lønindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag (A-indkomst) 230.000 kr.
Nettokapitalindkomst (B-indkomst) 65.000 kr.
Ejendomsværdiskat 15.000 kr.
Beregnet forskudsskat 96.643 kr.
Beregning af trækprocent uden indregning af B-skat:
Bundskatteprocent + kommune- og kirkeskatteprocent: 12,16 pct. + 25,6 pct. 37,76 pct.
Trækprocent før oprunding 37,76 pct.
Trækprocent (ordinær beregning) 38
Den indeholdte A-skat, der fremkommer med trækprocenten ganget med A-indkomsten, bliver mindre end den beregnede forskudsskat. Skattekortfradraget sættes derfor til 0 kr., og den del af forskudsskatten, der ikke kan indeholdes i A-indkomsten, opkræves som B-skat.  
Indeholdt A-skat: 38 pct. af 230.000 kr. 87.400 kr.
B-skat: 96.643 kr. ÷ 87.400 kr. 9.243 kr.
Beregning af trækprocent med indregning af B-skat:
Da skatteyderen både har A-skat og B-skat til opkrævning, og B-skatten ikke overstiger 25.000 kr., kan trækprocenten forhøjes. Den forhøjede trækprocent beregnes som forskudsskatten i pct. af A-indkomsten.  
Ny forhøjet trækprocent før oprunding (96.643 kr. x 100 / 230.000 kr.) pct. 42,02 pct.
Trækprocent på skattekortet 43