Skatteministeriet

Skatteberegning

Hvor høj er topskattegrænsen for i år og næste år? Hvordan beregnes personskatten? Hvilke skattesatser er gældende? Hvordan er beskatningsgrundlagene for sundhedsbidraget, bund- og topskatten? Hvad er det skrå skatteloft, og hvordan beregnes nedslaget? Hvordan reguleres indkomsterne til brug for forskudsregistreringen?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

Skatteberegningen har i de sidste mange år været præget af, at der i forbindelse med gennemførelsen af skattereformer og skatteomlægninger er vedtaget nye regler med tilhørende flerårige indfasnings- og overgangsordninger, således at skattesatser og sammensætningen af beskatningsgrundlagene typisk har ændret sig fra år til år.

Har du brug for at vide, hvad der netop nu er gældende regler for beregningen af indkomstskatten og arbejdsmarkedsbidraget, finder du oplysningerne på siderne under Skatteberegning. På siderne finder du også alle beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20 - bl.a. beskæftigelsesfradraget, personfradraget og topskattegrænsen.

3. februar 2020

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2019-2020

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2020.

30. januar 2020

Indfasning af visse skatteparametre i 2020-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

9. september 2019

Befordringsfradrag 2018 og 2019

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2018-2019

13. maj 2019

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2018-2019

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2019.

14. marts 2019

Skatteværdi af fradrag i 2019

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. januar 2019

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2017-2018

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2018

1. november 2018

Forskud 2019 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2019

1. november 2018

Forskud 2019 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2019

1. november 2018

Forskudssystemet - faktaside

Forskudsregistrering Hvorfor udarbejdes der en forskudsregistrering? Beskrivelse af principperne for udfærdigelsen af forskudsopgørelsen og betaling af foreløbig skat, samt opgørelse af restskat eller overskydende skat

1. november 2018

Forskud 2019 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2019

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2019

1. november 2018

Forskud 2019 - trækprocenten og skattekortfradraget

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

1. november 2018

B-skat indregnes i trækprocenten

Forskudsregistrering Små B-skatterater kan under visse nærmere betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten

10. september 2018

Ejendomsværdiskat - regler og beregningseksempler

Eksempler på reglerne for ejendomsværdiskat

15. november 2017

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2018

15. november 2017

Skatteværdi af fradrag i 2018

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

6. september 2017

Forskud 2018 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2018

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - trækprocenten og skattekortfradraget

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

6. september 2016

Forskud 2017 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2017

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2016 og 2017