Skatteministeriet
10. januar 2020

Gaveafgift - fakta

Reglerne for gaveafgift kort fortalt

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gaveafgift - fakta

Gaveafgift beregnes efter følgende principper:

  • Af gaver til nært beslægtede betales en gaveafgift på 15 pct. af den del af gaven, der ligger ud over et bundfradrag.
  • Bundfradraget udgør 67.100 kr i 2020. Bundfradraget reguleres årligt.
  • Af gaver til fjernere slægtninge betales en gaveafgift på 36,25 pct. udover bundfradraget.
  • Af gaver til svigerbørn betales en gaveafgift på 15 pct. ud over et bundfradrag på 23.500 kr. i 2020.
  • For alle andre skal der betales almindelig indkomstskat af gaver.

Reglerne for gaveafgift er opsummeret i faktaboksen nedenfor.

Fakta om gaveafgift 2020
Gaveafgift
Gavemodtager: Gaveafgift Bundfradrag Bemærkninger
Ægtefæller 0 pct. -  
Nærtbeslægtede*  
15 pct.
 
67.100 kr. Det gavebeløb, der kan gives afgiftsfrit, svarer til bundfradraget
Svigerbørn 15 pct. 23.500 kr.
Stedforældre og bedsteforældre 36,25 pct. 67.100 kr.
Fjernere slægtninge og ubeslægtede Indkomstskat -

* Afkom, stedbørn og deres afkom, forælde, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven samt plejebørn i visse situationer.