Skatteministeriet
2. september 2019

Boafgift - beregningseksempler

Bo- og gaveafgift Konkrete eksempler på beregning af boafgift i henhold til boafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boafgift - beregningseksempler

Boafgift beregnes efter følgende principper:

  • Boafgift beregnes af den samlede opgjorte arv efter en afdød uanset antallet af arvinger.
  • Der skal ikke betales boafgift af en efterlevende ægtefælles andel af arven.
  • Af den samlede arv - ekskl. andelen til en evt. efterlevende ægtefælle - beregnes en boafgift med 15 pct. af den del af beløbet, der ligger ud over et bundfradrag.
  • Bundfradraget udgør 295.300 kr. i 2019. Det er størrelsen af bundfradraget i dødsåret, der anvendes ved beregningen af boafgiften.
  • Af den del af arven efter fradrag af 15-pct.s boafgiften, der tilfalder arvinger udenfor den nærmeste familie, betales en tillægsafgift på 25 pct. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

 

Eksempel 1.
Eksempel på beregning af boafgift af værdierne i dødsboet efter en afdød, der ved sin død i 2019 var enlig og efterlod sig 900.000 kr. til sine tre børn
Beregning af boafgift: Boafgift Beløb til arvinger
  Kr. Kr.
Samlet arvebeholdning i dødsboet 900.000 -> 900.000
Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 pct. ÷ 295.300  
Grundlag for boafgift på 15 pct. 604.700  
15 pct. boafgift 90.705 -> ÷ 90.705
Arv til deling mellem tre børn efter fradrag af boafgift   809.295
Arv pr. barn   269.765

 

Eksempel 2.
Eksempel på beregning af boafgift af værdierne efter en afdød, der ved sin død i 2019 var enlig og efterlod sig i alt 900.000 kr. til sine to børn og til sin bror, der i følge testamente skulle arve 300.000 kr. (før afgift)
Beregning af boafgift: Boafgift Beløb til arvinger
  Kr. Kr.
Samlet arvebeholdning i dødsboet 900.000  
Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 pct. ÷ 295.300  
Grundlag for boafgift på 15 pct. 604.700  
15 pct. boafgift 90.705  
 
Broderens andel af arven: 300.000 -> 300.000
Broderens andel af boafgiften (90.705 x (300.000/900.000)) ÷ 30.235 -> ÷ 30.235
Grundlag for beregning af tillægsboafgift på 25 pct. 269.765  
25 pct. tillægsboafgift 67.441 -> ÷ 67.441
Arv til broderen efter boafgift og tillægsboafgift   202.324
 
Børnenes andel af arven:   600.000
Børnenes andel af boafgiften (90.705 x (600.000/900.000))   ÷ 60.470
Arv til deling mellem to børn efter fradrag af boafgift   539.530
Arv pr. barn   269.765