Skatteministeriet
22. marts 2018

Udveksling af oplysninger, hvidvask og straf

Grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Det er derfor afgørende, at den danske lovgivning er tilstrækkelig robust til at imødegå international skatteunddragelse ved brug af skattely. I rapporten fremsætter Skattelovrådet en række anbefalinger, fx øget samarbejde mellem myndigheder, forskere m.fl. og fokus på øget opdagelsesrisiko frem for skærpede straffe.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Udveksling af oplysninger, hvidvask og straf