Skatteministeriet
22. marts 2018

Rådgiveransvar

Skattelovrådet har undersøgt rådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning, herunder om de gældende regler er tilstrækkeligt robuste eller om der bør iværksættes yderligere tiltag som led i bekæmpelse af skattely. Skattelovrådet vurderer, at lovgivningen generelt er robust, men lægger op til at formalisere en række anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning i et kodeks.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rådgiveransvar