Skatteministeriet

Skattelovrådet

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattelovrådet

Skattelovrådet er et uafhængigt, stående udvalg, som blev nedsat i 2016 i forbindelse med Retssikkerhedspakke II – Borgerne skal stå stærkere. Skattelovrådet har fokus på retssikkerhed og forenkling og undersøger emner efter anmodning fra skatteministeren. Det kan fx være undersøgelser om, hvorvidt skatteregler er tidssvarende og om de i tilstrækkelig grad tilgodeser borgere og virksomheders retssikkerhed.

Skattelovrådet består af otte faste medlemmer med økonomiske og juridiske kompetencer, jf. boks 1. Derudover kan skatteministeren udpege ad hoc-medlemmer med relevante kompetencer inden for et område.

Boks 1. Medlemmer af Skattelovrådet
Niels Winther-Sørensen (formand), Professor i skatteret, dr.jur. 
Bo Sandemann Rasmussen, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, ph.d. 
Christian Bachmann, Advokat og partner hos Bachmann-Partners
Jakob Bundgaard, Adm. direktør for Corit Advisory, adjungeret professer ved Arhus Universtiet og professor ved Aalborg Universitet, ph.d.
Kim Pedersen, Advokat og partner hos SIRIUS Advokater
Klaus Okholm, Partner, statsaut. revisor, PwC
Preben Underbjerg Poulsen, Chefrådgiver i Skatteministeriet, cand.scient.adm.
Ria Falk, Partner hos KPMG Acor Tax, cand.merc.aud., cand.polit.
Thomas Elholm, Professor i strafferet, Ph.d. (ad hoc medlem) 

Tidligere medlemmer af Skattelovrådet:

  • Niels Johannesen, Professor MSO ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, ph.d.
  • Nina Dietz Legind, Prodekan for forskning ved Syddansk Universitet, professor i bank- og kapitalmarkedsret, ph.d. (ad hoc-medlem)

 

Læs kommissorium for Skattelovrådet her. 

25. marts 2019

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Skattesystemet skal følge med, når det danske arbejdsmarked er i forandring. Derfor har Skattelovrådet undersøgt skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, dvs. personer der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Udfordringerne er ikke nye, men nye former for beskæftigelse har gjort problemstillingen bredere.

4. oktober 2018

Trusts

Skattelovrådet har analyseret den skattemæssige praksis for trusts. Trust er ikke omfattet af dansk lovgivning og kan hermed udgøre en særlig udfordring i forbindelse med skatteundgåelse og skatteunddragelse. Skattelovrådet vurderer, at eventuelle problemer vedrører trusts, der administreres i udlandet. Skattelovråd anbefaler, at der gennemføres en række stramninger af skattelovgivningen for at sikre, at udenlandske trusts ikke benyttes til skatteundgåelse i Danmark.

22. marts 2018

Rådgiveransvar

Skattelovrådet har undersøgt rådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning, herunder om de gældende regler er tilstrækkeligt robuste eller om der bør iværksættes yderligere tiltag som led i bekæmpelse af skattely. Skattelovrådet vurderer, at lovgivningen generelt er robust, men lægger op til at formalisere en række anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning i et kodeks.

22. marts 2018

Udveksling af oplysninger, hvidvask og straf

Grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Det er derfor afgørende, at den danske lovgivning er tilstrækkelig robust til at imødegå international skatteunddragelse ved brug af skattely. I rapporten fremsætter Skattelovrådet en række anbefalinger, fx øget samarbejde mellem myndigheder, forskere m.fl. og fokus på øget opdagelsesrisiko frem for skærpede straffe.

Find den side du søger

Sitemap for siderne med tal og statistikoplysninger om skatte- og afgiftssystemet