Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 12. april 2019

Evaluering af skattekreditordningen

Ny analyse giver indsigt i brugen af skattekreditordningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at finde signifikante effekter af ordningen.

Rapport 21. marts 2019

§ 38 årsregnskab 2018

Skatteadministration 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret i forhold til tidligere.

Rapport 5. marts 2019

Analyse af muligheder for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet

Skatteopkrævning Arbejdsgivere med ansatte tredjelandsstatsborgere har pligt til at sikre, at de ansatte tredjelandsstatsborgere har ret til at arbejde i Danmark, ligesom de i øvrigt har pligt til at indberette disses lønindtægter til Skatteforvaltningen og indeholde skat. Der er samtidig en bekymring for, om Skatteforvaltningen udsteder skattekort til tredjelandsstatsborgere, som ikke har ret til at arbejde i Danmark, og om dette kan bidrage til, at nogle arbejdsgivere uforvarende kan komme til at beskæftige udlændinge ulovligt.