Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 25. juni 2013

Provenu og metode - regnemetoder i Skatteministeriet

Skatteberegning Beskrivelse af metoderne for udarbejdelse af provenumæssige konsekvensberegninger i Skatteministeriet.

Rapport 1. marts 2013

Serviceeftersyn af vilkårene for kulbrinteudvinding i Nordsøen

Nordsøaftalen Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik.