Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 28. december 2007

Statusrapport om personalegoder 2007

Personalegoder Den årlige statusrapport om udbredelsen af personalegoder foreligger nu for 2007. (Revideret udgave). Der er hverken vi ...

Rapport 27. juni 2007

Status over grænsehandel 2007

Grænsehandel Denne status er den tredje i rækken af opdateringer af Rapport om grænsehandel 2004

Rapport 13. april 2007

Et omkostningseffektivt CO2- og energiafgiftssystem i en økonomi med CO2-kvoter

Energiafgifter Afrapportering fra arbejdsgruppen om CO2- og energiafgifter

Rapport 13. april 2007

Omfang af dobbeltregulering af CO2-udledningerne ved kvoter og afgifter

Energiafgifter Arbejdsgruppen om CO2- og energiafgifter

Rapport 16. januar 2007

Skatten i Danmark i 2007

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med