Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 1. december 2004

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, november 2004

Personalegoder Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet, November 2004

Rapport 25. november 2004

Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, november 2004

Sambeskatning Sambeskatning indebærer, at der kan afskrives på aktiver i udenlandske datterselskaber og et evt. underskud fratrækkes v ...

Rapport 22. oktober 2004

Rapport om grænsehandel 2004

Grænsehandel Denne rapport er en udmøntning af finanslovsaftalen, og kan endvidere ses som en opfølgning på de af Skatteministeriet t ...

Rapport 26. maj 2004

Rapport om Forenkling, systemmodernisering og enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse, marts 2004

Skatteopkrævning ToldSkat, Skatteministeriet, Rigspolitiet, Justitsministeriet, Økonomistyrelsen og Finansministeriet har i perioden fra ...