Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 24. oktober 2003

Rapport om Beskatning af personalegoder/naturalieydelser, oktober 2003

Personalegoder Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kontantlønsnedgang i forbindelse med arbejdsgiverens ydelse af naturaliegoder ("bruttotrækordninger")

Rapport 8. oktober 2003

Redegørelse om multinationale selskaber og transfer pricing, oktober 2003

Selskabsskat Afgivet i henhold til V 6 af 31. oktober 2002

Rapport 1. oktober 2003

Redegørelse om den volumenbaserede emballageafgift, september 2003

Grønne afgifter Arbejdsgruppen har analyseret problemstillingen omkring den volumenbaserede emballageafgift, pant- og retursystemet samt ...

Rapport 4. september 2003

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, september 2003

Forord Beskæftigelsesministeriet udgav i december 2001 en række rapporter om atypisk beskæftigelse ...

Rapport 22. maj 2003

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriet har i arbejdet med regelforenkling lagt vægt på at samle så mange forslag som muligt. Alle skal kunne ...

Rapport 9. marts 2003

Redegørelse om omlægning af registreringsafgiften, april 2003

Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften