Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 19. december 2002

Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet januar 2003

Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse

Rapport 11. december 2002

Rapport om "sorte pletter"

Skatteadministration Formålet med rapporten er, dels at udpege de sagsområder, hvor der forekommer særligt mange klagesager, og dels at vurde ...

Rapport 14. marts 2002

Rapport om grænsehandel 2001

Denne rapport om grænsehandel 2001 er en opfølgning af den af Skatteministeriet i november 2000 offentliggjorte Rapport om Grænsehandel 2000