Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 16. oktober 2001

Rapport om Mulighederne for øget anvendelse af afgiftsregulering på kemkalieområdet II, oktober 2001

En arbejdsgruppe med deltagere fra Finansministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Skatteministeriet har udarbejdet "A ...

Rapport 1. oktober 2001

Rapport fra Kulbrinteskatteudvalget, oktober 2001

Kulbrinteskat Skatteministeren nedsatte i begyndelsen af 2001 et udvalg med henblik på at skabe grundlaget for at indføre et nyt kulbr ...

Rapport 2. juli 2001

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv, juli 2001

Moms Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv.

Rapport 6. juni 2001

Organiseringen af selskabsligningen

Skatteadministration Udarbejdet af Deloitte Consulting for Skatteministeriet, juni 2001

Rapport 1. juni 2001

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften, juni 2003

Arbejdsgruppen skal nærmere undersøge mulighederne for at basere beregningen af registreringsafgiften på et mere objektivt afgiftsgrundlag

Rapport 27. april 2001

Rapport om Muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed, oktober 2004

Skatteministeriet offentliggør i dag "Rapport om muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed".

Rapport 23. april 2001

Rapport om Spil i fremtiden - overvejelser om en samlet spillelovgivning, april 2001

Spilleafgifter I rapporten kan du bl.a. læse om mulighederne for at inddæmme den stigende globalisering af det danske spillemarked via internettet