Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 30. november 2000

Rapport om grænsehandel 2000

Grænsehandel Skatteministeriet offentliggør i dag Rapport om grænsehandel 2000. Der er tale om den første undersøgelse, der beskriver ...

Rapport 26. oktober 2000

Hjemme-pc'er - betænkning oktober 2000

Betænkning fra udvalget vedrørende beskatningen af pc-hjemmearbejdspladser.

Rapport 5. september 2000

Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000

Aktionærbeskatning Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven

Rapport 7. august 2000

Rapport om Mulighederne for øget anvendelse af afgiftsregulering på kemikalieområdet, oktober 2000

Analyse om brugen af afgifter på kemikalier i høring. Analysen peger bl.a. på nye områder, hvor indførelsen af en afgift ...

Rapport 23. februar 2000

Redegørelse om omkostningsdækningsordningen, februar 2000

Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet