Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

2. juli 2001

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv, juli 2001

Moms Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv.

6. juni 2001

Organiseringen af selskabsligningen

Skatteadministration Udarbejdet af Deloitte Consulting for Skatteministeriet, juni 2001

1. juni 2001

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften, juni 2003

Arbejdsgruppen skal nærmere undersøge mulighederne for at basere beregningen af registreringsafgiften på et mere objektivt afgiftsgrundlag

27. april 2001

Rapport om Muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed, oktober 2004

Skatteministeriet offentliggør i dag "Rapport om muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed".

23. april 2001

Rapport om Spil i fremtiden - overvejelser om en samlet spillelovgivning, april 2001

Spilleafgifter I rapporten kan du bl.a. læse om mulighederne for at inddæmme den stigende globalisering af det danske spillemarked via internettet

30. november 2000

Rapport om grænsehandel 2000

Grænsehandel Skatteministeriet offentliggør i dag Rapport om grænsehandel 2000. Der er tale om den første undersøgelse, der beskriver ...

26. oktober 2000

Hjemme-pc'er - betænkning oktober 2000

Betænkning fra udvalget vedrørende beskatningen af pc-hjemmearbejdspladser.

5. september 2000

Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000

Aktionærbeskatning Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven

7. august 2000

Rapport om Mulighederne for øget anvendelse af afgiftsregulering på kemikalieområdet, oktober 2000

Analyse om brugen af afgifter på kemikalier i høring. Analysen peger bl.a. på nye områder, hvor indførelsen af en afgift ...

23. februar 2000

Redegørelse om omkostningsdækningsordningen, februar 2000

Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet

2. september 1999

Generationsskiftet i erhvervslivet - betænkning nr. 1374, august 1999

Betænkning afgivet af det af Regeringen og CD nedsatte Generationsskifteudvalg

20. august 1999

Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999

Ejendomsvurdering redegørelse fra ejendomsvurderingsudvalget