Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

16. december 2005

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005

Personalegoder Statusrapporten for 2005 om personalegoder/naturalieydelser er sendt til Folketinget. Rapporten er udarbejdet af embedsm ...

5. juli 2005

Potentialet ved en fusioneret skatteadministration

SKAT Rapportering af resultater udarbejdet af The Boston Consulting Group

27. juni 2005

Analyse af passagerafgiften

Trafik Rapport fra arbejdsgruppen nedsat af Regeringens Økonomiudvalg til analyse af passagerafgiften

21. juni 2005

Status over grænsehandel 2005

Grænsehandel Skatteministeriet har tidligere udarbejdet tre rapporter om grænsehandel, henholdsvis Rapport om grænsehandel 2000, Rapp ...

1. december 2004

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, november 2004

Personalegoder Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet, November 2004

25. november 2004

Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, november 2004

Sambeskatning Sambeskatning indebærer, at der kan afskrives på aktiver i udenlandske datterselskaber og et evt. underskud fratrækkes v ...

22. oktober 2004

Rapport om grænsehandel 2004

Grænsehandel Denne rapport er en udmøntning af finanslovsaftalen, og kan endvidere ses som en opfølgning på de af Skatteministeriet t ...

26. maj 2004

Rapport om Forenkling, systemmodernisering og enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse, marts 2004

Skatteopkrævning ToldSkat, Skatteministeriet, Rigspolitiet, Justitsministeriet, Økonomistyrelsen og Finansministeriet har i perioden fra ...

24. oktober 2003

Rapport om Beskatning af personalegoder/naturalieydelser, oktober 2003

Personalegoder Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kontantlønsnedgang i forbindelse med arbejdsgiverens ydelse af naturaliegoder ("bruttotrækordninger")

8. oktober 2003

Redegørelse om multinationale selskaber og transfer pricing, oktober 2003

Selskabsskat Afgivet i henhold til V 6 af 31. oktober 2002

1. oktober 2003

Redegørelse om den volumenbaserede emballageafgift, september 2003

Grønne afgifter Arbejdsgruppen har analyseret problemstillingen omkring den volumenbaserede emballageafgift, pant- og retursystemet samt ...

4. september 2003

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, september 2003

Forord Beskæftigelsesministeriet udgav i december 2001 en række rapporter om atypisk beskæftigelse ...

22. maj 2003

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriet har i arbejdet med regelforenkling lagt vægt på at samle så mange forslag som muligt. Alle skal kunne ...

9. marts 2003

Redegørelse om omlægning af registreringsafgiften, april 2003

Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften

19. december 2002

Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet januar 2003

Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse

11. december 2002

Rapport om "sorte pletter"

Skatteadministration Formålet med rapporten er, dels at udpege de sagsområder, hvor der forekommer særligt mange klagesager, og dels at vurde ...

14. marts 2002

Rapport om grænsehandel 2001

Denne rapport om grænsehandel 2001 er en opfølgning af den af Skatteministeriet i november 2000 offentliggjorte Rapport om Grænsehandel 2000

16. oktober 2001

Rapport om Mulighederne for øget anvendelse af afgiftsregulering på kemkalieområdet II, oktober 2001

En arbejdsgruppe med deltagere fra Finansministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Skatteministeriet har udarbejdet "A ...

1. oktober 2001

Rapport fra Kulbrinteskatteudvalget, oktober 2001

Kulbrinteskat Skatteministeren nedsatte i begyndelsen af 2001 et udvalg med henblik på at skabe grundlaget for at indføre et nyt kulbr ...