Skatteministeriet
Monterer solceller
Rapport 5. marts 2019

Analyse af muligheder for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet

Skatteopkrævning Arbejdsgivere med ansatte tredjelandsstatsborgere har pligt til at sikre, at de ansatte tredjelandsstatsborgere har ret til at arbejde i Danmark, ligesom de i øvrigt har pligt til at indberette disses lønindtægter til Skatteforvaltningen og indeholde skat. Der er samtidig en bekymring for, om Skatteforvaltningen udsteder skattekort til tredjelandsstatsborgere, som ikke har ret til at arbejde i Danmark, og om dette kan bidrage til, at nogle arbejdsgivere uforvarende kan komme til at beskæftige udlændinge ulovligt.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Analyse af muligheder for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet

Analyse af muligheder for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet

Arbejdsgivere med ansatte tredjelandsstatsborgere har pligt til at sikre, at de ansatte tredjelandsstatsborgere har ret ...