Skatteministeriet
Bygninger Set Oppefra
Rapport 27. juni 2017

Rapport om administration af udbyttebeskatning

Skatteadministration I forlængelse af handleplanen 'SKAT ud af krisen' blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at afdække, om lovgivningen på udbytteområdet er tilstrækkelig robust og tidssvarende. Det arbejde er nu afsluttet, og arbejdsgruppens rapport foreligger hermed. Det er overordnet arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for at justere de gældende regler på området – herunder for at forebygge svindel fremadrettet. Rapporten beskriver fire mulige modeller for en ændret udbyttebeskatning af udenlandske aktionærer. Regeringen foreslår på den baggrund en ny model for udbyttebeskatning, som inddrager centrale elementer fra model I og model II i arbejdsgruppens rapport.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapport om administration af udbyttebeskatning

27. juni 2017

Rapport om administration af udbyttebeskatning

Rapporten beskriver fire mulige modeller for en ændret udbyttebeskatning af udenlandske aktionærer.

27. juni 2017

Regeringens forslag til ny model for udbyttebeskatning

Regeringen foreslår en ny model for udbyttebeskatning, som inddrager centrale elementer fra model I og model II i arbejdsgruppens rapport.