Skatteministeriet
Havvindmoeller
6. november 2015

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Aktionærbeskatning Analysen afklarer, om der er grundlag for at justere skattereglerne med henblik på at styrke danske institutters eksport af investeringsprodukter og konkurrencen på det danske marked.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analysens hovedanbefaling er, at hvis det ønskes at styrke rammevilkårene for danskeres investeringer i aktier og obligationer, bør det ikke ske ved at favorisere specifikke anbringelsesformer. Derimod bør det ske ”ad fordøren”, dvs. ved at nedsætte beskatningen af personers aktie- og kapitalindkomst. Det vil også kunne forenkle reglerne.

6. november 2015

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analysen afklarer, om der er grundlag for at justere skattereglerne med henblik på at styrke danske institutters eksport ...

6. november 2015

Den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Notat fra Kammeradvokaten.